Đang tải ...

Tiết kiệm vật liệu hữu ích từ bãi chôn lấp

Liên hệ với chúng tôi hôm nay!

RecyclingWorks ở Massachusetts

Mở ra trong một cửa sổ mớiRecyclingWorks ở Massachusetts là một chương trình hỗ trợ tái chế được thiết kế để giúp các doanh nghiệp và tổ chức tối đa hóa các cơ hội tái chế, tái sử dụng và làm phân trộn.

Trung tâm Công nghệ Sinh thái đã hợp tác với MassDEP để quản lý chương trình này và các dịch vụ sau:

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI về RecyclingWorks MA:
Gọi: (888) 254-5525mở trình quay số điện thoại   E-mail:  info@recyclingworksma.com

EcoBuilding Bargains

Mở ra trong một cửa sổ mớiEcoBuilding Bargains là cửa hàng vật liệu xây dựng đã qua sử dụng lớn nhất ở New England! Đóng góp các vật phẩm cho chúng tôi để giữ chúng khỏi bãi rác.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI về EcoBuilding Bargains
Gọi: (413) 788-6900mở trình quay số điện thoại   E-mail:  ecobuildingbargains@cetonline.org