Đang tải ...

Cải thiện hiệu suất tòa nhà

Liên hệ với chúng tôi hôm nay!

Nhóm Xây dựng Hiệu suất Cao của CET giúp các nhà xây dựng làm cho màu xanh lá cây trở nên có ý nghĩa bằng cách tích hợp các hoạt động xây dựng thực tế, hiệu suất cao trong quá trình xây dựng, thúc đẩy hiệu suất năng lượng của ngôi nhà.

Nhóm của chúng tôi được Liên minh Nghiên cứu Xây dựng Hệ thống công nhận là người chứng nhận nhà máy mô-đun Energy Star.

CET cũng đã nhận được sự công nhận từ Viện Kiến trúc Tây Đại chúng Hoa Kỳ.

Tiết kiệm năng lượng trên trang web
Giảm thiểu chất thải trên công trường