Christina Bicksler

Christina Bicksler, Giám đốc hoạt động, gia nhập CET vào năm 2021 với tư cách là thành viên của Nhóm đổi mới cung cấp các giải pháp khử cacbon về một loạt các chủ đề bao gồm chất thải, năng lượng và hạch toán cacbon. Với tư cách là COO, Christina tập trung vào việc tìm kiếm hiệu quả và tìm kiếm cơ hội đổi mới và cải tiến quy trình. Phương pháp tiếp cận của cô ấy bao gồm tận dụng công nghệ để hợp lý hóa các quy trình hoạt động, thúc đẩy chia sẻ kiến ​​thức và thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm liên ngành tự tổ chức. Cô chuyển các yêu cầu về chức năng và hoạt động của các quy trình thực hành tốt nhất đã thống nhất thành các giải pháp có ý nghĩa giúp thúc đẩy các nhóm hướng tới mục tiêu của họ, đồng thời truyền đạt và xác nhận các chiến lược, quy trình và quyết định trong toàn tổ chức để hỗ trợ cung cấp dịch vụ và đẩy nhanh tác động của sứ mệnh.

Christina đã hoạt động trong ngành tư vấn môi trường hơn 25 năm, dẫn đầu các nhóm đa chức năng và hoạt động đa bộ phận để cung cấp các giải pháp khoa học, kỹ thuật và công nghệ cho nhiều khách hàng ở Hoa Kỳ và Úc, bao gồm năng lượng, dầu và khí đốt , khai thác mỏ, thương mại, giáo dục, quốc phòng và chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang. Christina có bằng Cử nhân Địa chất tại Đại học James Madison và theo học Hệ thống Thông tin Địa lý tại Đại học Denver và phát triển năng lực lãnh đạo tại Trường Kinh doanh Đại học New South Wales, Úc. Cô là Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP) được chứng nhận và là Nhà Địa chất Chuyên nghiệp (PG) được cấp phép.