Tahanan para sa mga Piyesta Opisyal: Bawasan ang iyong Carbon Footprint Ngayong Holiday Season

Alam mo ba kung gaano kalaki ang iyong carbon footprint sa panahon ng kapaskuhan? O gaano karaming sayang ang nagagawa ng maligaya na pagluluto at pagbibigay ng regalo? Kung hindi ka sigurado, magparehistro para sa aming webinar upang matutunan kung paano maging malikhain ngayong kapaskuhan na may mga kagawian sa kapistahan na nagpapababa ng carbon, nakakatipid ng pera, at nagpapaganda sa kapaligiran. 

Pumunta sa Tuktok