Duke u ngarkuar ...

Zbuloni burime për të humbur më pak

Na kontaktoni sot!
1

Riciklimi dhe kompostimi

Zbuloni këshilla dhe burime të dobishme për riciklimin dhe kompostimin në shtëpi:

Mbeturinat e rrezikshme

Mbeturinat e rrezikshme janë mbeturina të rrezikshme ose potencialisht të dëmshme për shëndetin tonë ose mjedisin. Mbeturinat e rrezikshme mund të jenë lëngje, lëndë të ngurta, gazra ose llum. Ato mund të hidhen poshtë produkteve komerciale, si pastrimi i lëngjeve ose pesticideve, ose nënproduktet e proceseve të prodhimit. Hidhni mbeturinat e rrezikshme siç duhet.

1

Pazaret e EcoBuilding

hapet në një dritare të rePazaret e EcoBuilding është dyqani më i madh i materialeve të ndërtimit të përdorura në New England, duke ofruar marrëveshje të pabesueshme për materiale të ripërdorura dhe të tepërta! EcoBuilding Bargains është një ndërmarrje e Qendrës për EkoTechnology.

NA KONTAKTONI në lidhje me pazaret e EcoBuilding
Telefononi: (413) 788 6900-hap telefonuesin e telefonit   Email:  ecobuildingbargains@cetonline.org