Vëzhgimi i bizneseve të Rhode Island që trajtojnë zgjidhjet për ushqimin e tretur

By |2022-04-25T19:20:54-04:0025th prill, 2022|Shpërdorim i ushqimit|

Sipas Këshillit të Mbrojtjes së Burimeve Natyrore (NRDC), 40% e ushqimit në SHBA mbetet e pangrënë. Ky ushqim i humbur vlerësohet në rreth 165 miliardë dollarë në vit dhe kur hidhet në një vendgrumbullim, është një kontribuues i rëndësishëm në gazrat serrë. Devijimi i mbetjeve ushqimore nga asgjësimi është një prioritet dhe mund të arrihet duke parandaluar mbetjet