Duke u ngarkuar ...

Përmirësoni Performancën e Biznesit

Na kontaktoni sot!

Bizneset dhe institucionet kudo përfitojnë nga përmirësimi i performancës mjedisore dhe linjës së tyre fundore. Përfitimet përfshijnë ndihmën ndaj mjedisit, uljen e kostove, tërheqjen e klientëve dhe motivimin e punonjësve. Qendra për EkoTeknologji punon me biznese, jofitimprurëse, spitale, ferma, kolegje dhe universitete, shkolla dhe organizata të tjera për të përmirësuar funksionimin e tyre përmes efiçencës së energjisë, energjisë së rinovueshme dhe zvogëlimit të mbeturinave. Ne mund të ndihmojmë në identifikimin e mundësive më të mëdha për kursimin e kostos ndërsa përmirësojmë performancën mjedisore. Ne gjithashtu ndihmojmë organizatat të hartojnë dhe zbatojnë programe për të arritur qëllimet e tyre.

Kurseni energji në punë
Reduktoni mbeturinat në punë