Osvetlitev podjetij Rhode Islanda, ki se spopadajo z rešitvami za zapravljeno hrano

By |2022-04-25T19:20:54-04:00April 25th, 2022|Odpadna hrana|

Po podatkih Sveta za obrambo naravnih virov (NRDC) 40 % hrane v ZDA ostane neporabljeno. Ta zavržena hrana je ocenjena na približno 165 milijard dolarjev letno in ko jo odložimo na odlagališče, pomembno prispeva k toplogrednim plinom. Preusmeritev živilskih odpadkov od odlaganja je prednostna naloga in jo je mogoče doseči s preprečevanjem odpadkov