Nahrávanie udalostí
Táto udalosť prešla.

Fórum WasteWise na jeseň 2021 sa bude konať prakticky dňa Streda, november 10 10:00-12:00 hod. V tomto fóre bude ministerstvo ochrany životného prostredia v Massachusetts poskytovať aktualizácie k navrhovaným zmenám a doplneniam súčasných celoštátnych zákazov likvidácie.

Agentúra na ochranu životného prostredia upozorní na programové zmeny v programe WasteWise a výzve na obnovu potravín, ako aj udelí ceny víťazom WasteWise 2020.

Prednášajúci budú zdieľať zdroje a osvedčené postupy, ktoré podporujú dodržiavanie zákazu odpadu, a zdôraznia úspešné programy na predchádzanie vzniku odpadu, zvýšenie recyklácie a odklonenie potravinového materiálu od likvidácie.

REGISTRUJTE TU: https://recyclingworksma.com/events/fall-2021-wastewise-forum-webinar/

Prejsť na začiatok