Loading ...

Zlepšiť výkonnosť podniku

Kontaktujte nás ešte dnes!

Podniky a inštitúcie všade majú úžitok zo zlepšenia environmentálneho správania a ziskovosti svojho podnikania. Medzi výhody patrí pomoc životnému prostrediu, znižovanie nákladov, priťahovanie zákazníkov a motivácia zamestnancov. Centrum pre ekotechnológiu spolupracuje s podnikmi, neziskovými organizáciami, nemocnicami, farmami, vysokými školami a univerzitami, školami a inými organizáciami na zlepšovaní svojich činností prostredníctvom energetickej efektívnosti, obnoviteľnej energie a znižovania odpadu. Môžeme pomôcť identifikovať najväčšie príležitosti na zníženie nákladov pri zlepšovaní environmentálneho správania. Pomáhame tiež organizáciám navrhovať a implementovať programy na dosiahnutie ich cieľov.

Šetrite energiu pri práci
Znížte množstvo odpadu pri práci