Loading Events
ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ.

ਪਤਝੜ 2021 ਵੇਸਟਵਾਈਜ਼ ਫੋਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਨਵੰਬਰ 10 ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ. ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੇਸਟਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਫੂਡ ਰਿਕਵਰੀ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ 2020 ਵੇਸਟਵਾਈਜ਼ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ.

ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ.

ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ: https://recyclingworksma.com/events/fall-2021-wastewise-forum-webinar/

ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਓ