Setter søkelyset på Rhode Island-bedrifter som takler løsninger på bortkastet mat

By |2022-04-25T19:20:54-04:00April 25th, 2022|Matavfall|

I følge Natural Resources Defense Council (NRDC) blir 40 % av maten i USA uspist. Denne bortkastede maten er verdsatt til omtrent 165 milliarder dollar årlig, og når den kastes på et deponi, er den en betydelig bidragsyter til klimagasser. Å avlede matavfall fra avhending er en prioritet og kan oppnås ved å forhindre avfall