Kraunasi ...

Pagerinkite verslo rezultatus

Susisiekite su mumis šiandien!

Verslas ir įstaigos visur gauna naudos iš geresnių aplinkosaugos rezultatų ir jų geriausių rezultatų. Privalumai yra pagalba aplinkai, išlaidų mažinimas, klientų pritraukimas ir darbuotojų motyvavimas. Ekotechnologijos centras bendradarbiauja su verslu, ne pelno organizacijomis, ligoninėmis, fermomis, kolegijomis ir universitetais, mokyklomis ir kitomis organizacijomis, siekdamas pagerinti jų veiklą pasitelkdamas energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančią energiją ir mažindamas atliekų kiekį. Mes galime padėti nustatyti didžiausias sąnaudų taupymo galimybes ir pagerinti aplinkosauginį veiksmingumą. Mes taip pat padedame organizacijoms kurti ir įgyvendinti programas, kad būtų pasiekti tikslai.

Taupykite energiją darbe
Sumažinti atliekų kiekį darbe