კალენდარი

M ჩემი

T პარ

W პარ

T პარ

F ოთხ

S ოთხ

S Sun

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

1 ღონისძიება,

-

MassRecycle ვირტუალური შემოდგომის სოციალური და დაჯილდოების ცერემონია

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

1 ღონისძიება,

-

ნიუ ჯერსიში საკვების ნარჩენების შემცირება: სტრატეგიები ნარჩენების პრევენციის, შემოწირულობისა და გადატანის მიზნით

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

1 ღონისძიება,

-

ამინდის მოქმედება!

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

0 ღონისძიება,

გადავიდეთ თავზე