Loading ...

שפר את ביצועי הבניין

פנו אלינו עוד היום!

צוות בניית הביצועים הגבוהים של CET מסייע לבונים להפוך לירוק בהגיוני על ידי שילוב שיטות בנייה מעשיות, בעלות ביצועים גבוהים במהלך הבנייה, ולהגביר את ביצועי האנרגיה של הבית.

הצוות שלנו מוסמך על ידי הברית למחקר מערכות בבניין כמסמכי מפעל מודולרי של Energy Star.

CET גם זכתה להכרה מטעם המכון לאדריכלים האמריקאי המוני.

חסוך אנרגיה באתר
צמצם פסולת באתר