Loading ...

Amelyore Pèfòmans Biznis

Kontakte nou jodi a!

CET aplike ak ranfòse pwogram rediksyon dechè pou biznis ak enstitisyon nan tout gwosè ak yon dosye track pwouve nan siksè. Nou ka ede biznis ou nan mete kanpe oswa amelyore resiklaj ki deja egziste ak pwogram konpostaj.

Solisyon gaspiye Manje

Sit entènèt CET nou an, Solisyon gaspiye Manje, bay biznis, founisè sèvis, ak mizisyen politik aksè nan resous yo bezwen pou adrese youn nan pi gwo defi nou yo: gaspiye manje.

  • CET aji kòm yon katalis pou akselere devlopman yon mache vibran pou detounen gaspiye manje nan sektè komèsyal ak enstitisyonèl yo.
  • Nou te yon lidè nan la ouvè nan yon nouvo fenètgaspiye rediksyon manje ak mouvman reyabilitasyon pou plis pase 20 ane, aplike kèk nan premye pwogram yo gaspiye konpostaj manje nan peyi a, ak kontribye nan efikas politik piblik la.
  • Nou kwè ke pi bon jere manje gaspiye se kritik yo nan lòd yo adrese chanjman nan klima, manje plis moun grangou, ak grandi ekonomi nou an.

Si ou se yon vil, leta oswa ajans federal, gwoup endistri oswa fondasyon, epi ou vle atake pwoblèm nan nan gaspiye manje, tanpri kontakte nou!

KONTAKTE NOU sou gaspiye Manje Solutions

Rele: (888) 813-8552ouvri dyale telefòn   Imèl:  wastedfood@cetonline.orgkreye nouvo imèl

Gade videyo sa a kout yo aprann ki jan nou apwòch gaspiye devlopman mache mache atravè peyi an ak vizite sit entènèt nou yo gaspiye Manje Solutions yo aprann plis.

Resiklaj Travay nan Massachusetts

ouvè nan yon nouvo fenètResiklaj Travay nan Massachusetts se yon pwogram asistans resiklaj ki fèt pou ede biznis ak enstitisyon maksimize opòtinite resiklaj, reyitilizasyon, ak konpostaj.

RecyclingWorks finanse pa Massachusetts Depatman Pwoteksyon Anviwonman (MassDEP) epi delivre pa CET ak sèvis sa yo:

KONTAKTE NOU sou RecyclingWorks MA:

Rele: (888) 254-5525ouvri dyale telefòn   Imèl:  info@recyclingworksma.com

EKIP VÈT LA

ouvè nan yon nouvo fenètEKIP VÈT LA se yon pwogram edikatif entèaktif pou lekòl K-12 ak ranfòse elèv yo ak pwofesè yo pou ede anviwònman an nan rediksyon fatra, resiklaj, konpostaj, konsèvasyon enèji, ak prevansyon polisyon. CET administre EKIP VÈ a sou non MassDEP.

  • Patisipan GREEN TEAM resevwa zouti edikatif, tankou yon afich salklas, plan leson, konsèy resiklaj ak aktivite sijere.
  • Klas k ap patisipe yo resevwa sètifika rekonesans epi yo kalifye pou genyen prim.
  • ouvè nan yon nouvo fenètENSKRI JODI A!

KONTAKTE NOU sou EKIP GREEN an:

Rele: (888) 254-5525ouvri dyale telefòn   Imèl:  recycle@thegreenteam.org

Promosyon ekolojik

ouvè nan yon nouvo fenètPromosyon ekolojik se pi gwo magazen materyèl bilding itilize nan New England, ofri kontra enkwayab sou materyèl reyitilize ak sipli! EcoBuilding promosyon se yon antrepriz nan sant la pou ekolojik.

KONTAKTE NOU sou promosyon EcoBuilding
Rele: (413) 788-6900ouvri dyale telefòn   Imèl:  ecobuildingbargains@cetonline.org

Resiklaj lanp fliyoresan & pwodwi mèki

Anpoul Fluoresan yo enèji efikas, lè l sèvi avèk yon ka nan enèji a yo pwodwi menm kantite lajan an nan limyè tankou yon anpoul enkandesan, men yo menm tou yo gen mèki epi yo ta dwe okipe ak resikle san danje. Nan Massachusetts, lalwa mande pou resikle tout anpoul fliyoresan yo. Lòt aparèy komen ki gen mèki gen ladan yo ki pi gran tèmostat, tèmomèt, ak baromètr.

Nou ka ede ou jete san danje nan anpoul fliyoresan ou yo ak lòt pwodwi ki gen mèki!

  • MassDEP a gen yon lis nan tout eta a nan kote san danje resikle pwodwi sa yo
  • Pou plis enfòmasyon sou efè mèki, altènativ ki san danje ak pwosedi pou debòdman, gade feyè nou an Mèki nan anviwònman anouvri dosye PDF (pdf) oswa paj MassDEP sa a.
  • Jounal Thermostat Resiklaj Kòporasyon ofri mèki ki gen resiklaj thermostat gratis, rapò, ak asistans konfòmite.
  • Sant lan pou ekoteknoloji ki te ede biznis yo, enstitisyon yo ak minisipalite koute efektivman jwenn bon opsyon resiklaj lanp pou prèske yon dekad. Nou disponib pou ede biznis ou efektivman jere materyèl sa yo atravè sipò Covanta Energy. Tanpri kontakte nou pou asistans.

KONTAKTE NOU sou resiklaj fatra inivèsèl:
Rele: (413) 586-7350 ouvri dyale telefòn  Imèl:  cet@cetonline.org