Loading ...

Dekouvri Resous pou gaspiye mwens

Kontakte nou jodi a!
1

Resiklaj ak konpostaj

Dekouvri konsèy itil ak resous pou resiklaj ak konpostaj lakay ou:

Danjre dechè

Fatra danjere se fatra ki danjere oswa ki kapab danjere pou sante nou oswa anviwònman an. Fatra danjere kapab likid, solid, gaz, oswa depo. Yo ka jete pwodwi komèsyal yo, tankou likid netwayaj oswa pestisid, oswa pwodwi pa pwosesis fabrikasyon yo. Jete dechè danjere yo byen.

1

Promosyon ekolojik

ouvè nan yon nouvo fenètPromosyon ekolojik se pi gwo magazen materyèl bilding itilize nan New England, ofri kontra enkwayab sou materyèl reyitilize ak sipli! EcoBuilding promosyon se yon antrepriz nan sant la pou ekolojik.

KONTAKTE NOU sou promosyon EcoBuilding
Rele: (413) 788-6900ouvri dyale telefòn   Imèl:  ecobuildingbargains@cetonline.org