RecyclingWorks WasteWise Forum

Otòn 2021 WasteWise Forum la ap fèt nòmalman nan Mèkredi, 10 novanm soti nan 10:00 am-12: 00 pm. Nan fowòm sa a, Depatman Pwoteksyon Anviwonman Massachusetts ap bay dènye nouvèl sou amannman ki pwopoze nan entèdiksyon jete ki egziste deja nan tout eta a. Ajans Pwoteksyon Anviwonman an pral mete aksan sou chanjman pwogram nan WasteWise ak defi rekiperasyon manje a, osi byen ke prim prezan

Ale nan tèt