Fè yon kado taks-Dediktib

ouvè nan yon nouvo fenètFè don!

Chanjman Klima menase anviwònman nou an, sante, ak pwosperite. Erezman, nou kapab
redwi dramatikman menas sa a pa vin pi enèji efikas ak lè l sèvi avèk mwens materyèl nan
lavi chak jou nou yo. CET angaje ak dè dizèn de milye de moun chak ane, epi, pandan ke yo gen plis
motive pase tout tan pou fè chanjman reyèl, yo souvan manke enfòmasyon ak zouti ki nesesè yo
pran aksyon. Nou angaje nan mete pouvwa a pou chanjman nan men moun ki soti nan chak
mache nan lavi ak ranfòse kominote nou an, ekonomi, ak anviwònman.

Nan yon tan krible ak ensèten, li esansyèl ke nou rekonèt ke chak nan nou gen pouvwa a
fè yon diferans.

Nou konnen chak aksyon pozitif nou pran kounye a enpòtan pou fè rediksyon enpòtan nan anprint kabòn nou yo epi ede nou rive nan etap enpòtan ki nesesè pou evite pi move enpak chanjman klima yo.
Nou ap travay atravè rejyon an konekte moun ak biznis ak solisyon pratik ki fè yon enpak mezirab. Ansanm nou ka ogmante pwosperite ak byennèt epi asire ke jenerasyon kap vini yo ka jwi yon lavi ki an sante, dirab.

ouvè nan yon nouvo fenètFè yon kado jodi a

Kite yon eritaj!

Kado eritaj ou a nan Sant pou ekolojik teknoloji fè yon enpak pwisan sou kapasite nou yo bay moun ki gen resous yo ak motivasyon yo pran aksyon sa yo kwape enpak la nan chanjman nan klima, asire sante ak dirab nan kominote nou an pou jenerasyon kap vini yo.

Aprann plis bagay sou Legacy Bay
1