Jwenn ak Ekip nou an

NAN CET, nou kwè ke chak nan nou gen pouvwa a fè yon diferans. Bezwen an atake chanjman nan klima ak bati yon tranzisyon jis ak ekitab nan ekonomi an ki ba-kabòn se pi ijan pase tout tan. Avèk prèske senk deseni enpak enpòtan sou kominote nou an, ekonomi, ak anviwònman, nou konnen ke misyon nou an kòmanse avèk ou.

Klike la a pou pozisyon louvri

Benefis

  • Vakans, pèsonèl, ak tan malad.

  • 13 jou ferye peye ki gen ladan senk jou ferye k ap flote yo dwe itilize nan diskresyon ou.

  • Asirans medikal ak dantè.

  • 403 (b) plan pou pran retrèt ak 3% matche ak konpayi apre 6 mwa

  • Lavi ak AD&D asirans

  • Vizyon, kout tèm ak alontèm asirans enfimite, ak asirans lavi adisyonèl

Aprann plis sou benefis nou yo isit la. 

Valè Nwayo nou

Pasyone

Nou pasyone sou misyon anviwònman nou an

Nou travay di

Nou pran swen kliyan nou yo, ko-travayè yo ak kominote a

Nou pran plezi nan travay nou yo

Pwofesyonèl

Nou gen eksperyans, objektif ak baz travay nou an sou syans

Nou travay avèk entegrite

Nou se zanmitay ak abòdab a tout moun

Nou toujou mande "ki jan nou ka fè menm pi bon?"

Pratik

Nou ofri solisyon inovatè, pratik ak pri-efikas

Nou jwenn rezilta

Nou fè jan nou di a

Angajman pou divèsite, ekite, ak enklizyon (DEI)

Sant pou Ekoteknoloji angaje nan bati yon espas travay divès, ekitab, ak enklizif kote tout anplwaye yo santi yo akeyi, san danje, ak valè. Kòm nan 2020, nou te angaje nan yon eksplorasyon milti-ane nan ki jan yo entegre angajman sa a plis byen epi reflechi nan tout òganizasyon an.

Nou kominike regilyèman sou inisyativ DEI pandan y ap pwogrese epi chèche opinyon anplwaye nou yo, Komisyon Konsèy la, ak patnè ekstèn yo nan divès etap pwosesis sa a. Pou asire ke DEI vin dezyèm nati a tout moun epi li konplètman entegre nan misyon nou an, nou ap ekzamine sèt domèn operasyonèl (valè òganizasyonèl, gouvènans, planifikasyon ak siveyans, kominikasyon ak angajman, devlopman anplwaye, enfrastrikti òganizasyonèl, ak sèvis & entèraksyon) ak idantifye kote nou ka amelyore estrikti yo ak pwosesis nan sipò DEI.

Nou ankouraje anpil aplikan divès pou aplike. Ou ka gen ladan devwa militè ak nenpòt ki travay verifye ki fèt sou yon baz volontè. CET se yon anplwayè ak founisè opòtinite egal. Si w gen pwoblèm oswa ou bezwen asistans pou soumèt aplikasyon w lan, tanpri imèl hr@cetonline.org.

Sant pou Ekoteknoloji (CET) se yon Anplwayè Opòtinite Egal (EEO). CET angaje nan yon politik nondiskriminasyon ak opòtinite egal pou tout anplwaye ak aplikan pou travay.

Anbochaj Kesyon yo mande anpil

Ou pral resevwa yon repons otomatik lè ou aplike pou yon travay. Tanpri tcheke katab tenten ou a pou asire ke ou resevwa kominikasyon enpòtan nan men nou. Nou pral kontakte ou pou yon entèvyou si background ou satisfè bezwen nou yo. Si ou pa tande nan men nou, ou pral resevwa yon notifikasyon imèl lè nou te fèmen pozisyon an.

CET pa gen yon pwogram volontè. Pou aprann sou pwogram EcoFellowship nou an pou pwofesyonèl émergentes, klike isit la.

Li ilegal nan Massachusetts pou mande oswa administre yon tès detektè manti kòm yon kondisyon travay oswa kontinye travay. Yon patwon ki vyole lwa sa a dwe sijè a penalite kriminèl ak responsablite sivil. MGL Ch.149, Seksyon 19B