Loading ...

Amelyore Pèfòmans Biznis

Kontakte nou jodi a!

Biznis ak enstitisyon toupatou benefisye de amelyore pèfòmans anviwònman an ak liy anba yo. Benefis yo enkli ede anviwònman an, diminye depans, atire kliyan, ak motive anplwaye yo. Sant pou Ekoteknoloji travay avèk biznis, ki pa Peye-pwofi, lopital, fèm, kolèj ak inivèsite, lekòl yo, ak lòt òganizasyon amelyore operasyon yo nan efikasite enèji, enèji renouvlab, ak rediksyon dechè. Nou ka ede idantifye pi gwo opòtinite pou ekonomi pri pandan y ap amelyore pèfòmans anviwònman an. Nou menm tou nou ede òganizasyon konsepsyon ak aplike pwogram yo reyalize objektif yo.

Ekonomize enèji nan travay ou
Diminye Waste nan Travay