Loading ...

Viv plis dirab

Kontakte nou jodi a!

Nou kwè ke enpak nou sou tè a redwi yon sèl etap nan yon moman, ak aksyon kolektif nou yo nan kay ak nan travay mennen nan chanjman mondyal. Gen plizyè fason pou viv dirab, men li ka difisil pou konnen ki kote pou kòmanse. Nou te konpile kèk resous itil pou ou ka kòmanse ekonomize lajan ak resous natirèl dwa nan konfò nan pwòp lakay ou.

Ekonomize enèji lakay ou
Diminye Waste nan kay la