Sant pou Ekoteknoloji ede moun

ak biznis ekonomize enèji epi redwi fatra.

Kontakte nou jodi a!

NAN CET, nou kwè sa chak nan nou gen pouvwa pou fè yon diferans. Bezwen pou abòde chanjman nan klima ak bati yon tranzisyon jis ak ekitab nan ekonomi ba kabòn nan pi ijan pase tout tan. Nou travay ak patnè nan tout peyi a pou transfòme fason n ap viv ak travay - pou yon pi bon kominote, ekonomi, ak anviwònman.

Pou plis pase 45 ane, inovatè nou an ki pa Peye-òganizasyon ofri solisyon pratik pou konsève pou lajan, ogmante sante ak konfò nan kay nou yo, epi ede biznis fè pi byen.

NOU FE VÈT FÈ SANS

Estrateji CET

Enpak

ouvè nan yon nouvo fenètEnfòmasyon finansye

Sant lan pou ekolojik teknoloji se yon patisipan Platinum nan GuideStar Echanj, ki ofri pa Candid, Inc, sous la premye minis enfòmasyon san bi likratif. So sa a demontre angajman nou pou transparans ak responsabilite. Swiv lyen an pou wè rapò finansye nou yo, deklarasyon taks IRS 990 ak plis ankò.

Istwa CET la

Depi 1976, Sant pou EcoTechnology te ede mennen wout la nan yon sosyete pi dirab nan pwogram pilòt inovatè ak sèvis echèl pwodiksyon an. Avèk patnè nou yo nan kominote a ak gouvènman an ak biznis, efò kolektif nou yo transfòme fason n ap viv ak travay pou yon pi bon kominote, ekonomi ak anviwònman. Isit la se yon echantiyon nan kèk nan travay nou ansanm pandan ane yo:

1970s
1980s
1990s
2000s
2010 +

1970: Ogmante konsyantizasyon nan anviwònman an siyifi pa premye Jou Latè, lejislasyon nasyonal anviwònman an (Air pwòp ak zak dlo pwòp, Lwa Enèji Nasyonal) ak etablisman nan EPA; deseni nan kriz lwil oliv ak anbago lwil oliv.

1976 - CET te fonde
Kay Enèji Verifikasyon
Enèji renouvlab
Pwojè SUEDE
Atelye
Enèji Detektif

1976 - CET te fonde

1976 - CET te fonde nan Pittsfield, Massachusetts:

CET se youn nan kèk òganizasyon anviwònman nan kalite li yo nan tout peyi a ki te fonde nan ane 1970 yo e toujou egziste jodi a nan yon fòm ki sanble

Kay Enèji Verifikasyon

Pyonye nan konsèvasyon enèji ki gen ladan desine
ak ofri odit yo enèji premye nan kay:

Travay bonè sa a te ede ale wout la pou jodi a
prim-genyen pwogram nan tout eta Mass Save

Enèji renouvlab

Lidè nan enèji renouvlab ki gen ladan premye solè pasif
lakòz efè tèmik - nan Berkshire Botanical Garden la.

Pwojè SUEDE

Te lanse pwojè SUEDE, yon pwogram demonstrasyon solè ki te fòme moun ki pap travay nan teyori konsèvasyon solè ak enèji ak chapant, ak enstale 31 sistèm solè espas chofaj nan kay ki pa gen anpil revni.

Atelye

Fè atelye enfòmasyon sou konsepsyon enèji efikas pou nouvo konstriksyon, dlo solè cho, enèji van, sèr solè,
solè rénovation lakay ou:

Teknoloji yo ak pwogram yo chanje sou tan, men nou toujou
anseye moun sou yo jodi a

Enèji Detektif

Devlope kourikoulòm Enèji Detektif pou lekòl elemantè yo.

1980: Depans enèji segondè; ogmante enterè nan konsèvasyon; kredi taks solè; deseni nan kriz la fatra.

Pwogram Enèji Ti Biznis
Enèji sikwi kavalye
Berkshire Fòmasyon ak Pwogram Travay
Pwogram finansman enèji
Springfield Resiklaj Materyèl Etablisman
Televizyon Aksè Piblik
Fondasyon Lwa Konsèvasyon
Operatè Pwogram Rejyonal yo
Northampton Biwo
CET chofaj lwil oliv koperativ

Pwogram Enèji Ti Biznis

Pwogram enèji ti biznis yo bay kèk nan premye evalyasyon enèji pou biznis yo idantifye opòtinite pou ogmante efikasite enèji yo.

Enèji sikwi kavalye

Enèji sikwi kavalye bay sibvansyon ekri sèvis minisipalite pou aplike pou finansman enstale mezi konsèvasyon enèji.

Berkshire Fòmasyon ak Pwogram Travay

BTEP - Berkshire Fòmasyon ak Pwogram Travay - fèt
fòmasyon weatherization pou jèn ki pap travay.

Pwogram finansman enèji

Pwogram finansman enèji pou efikasite ak enèji renouvlab:

Solè Bank - administre 0% pwogram prè ki ekri direktè lekòl la epi yo bay zewo enterè finansman pou rezidan yo enstale sistèm solè dlo cho

Pwogram Prè Chalè - te ede administre youn nan premye pwogram finansman yo pou ede rezidan yo enstale amelyorasyon efikasite solè ak enèji

Pandan deseni kap vini yo, pwogram Lajan Prete CHALÈ ak Solè ak lòt tankou yo te ede dè milyon de moun atravè peyi an

Springfield Resiklaj Materyèl Etablisman

Sèvis elaji yo gen ladan jesyon fatra ak resiklaj, ki gen ladan k ap travay ak tout ti bouk yo pase règleman entèn resiklaj obligatwa pou yo ka rantre nan lokal Springfield Materyèl Resiklaj la (MRF):

Springfield MRF la rete sèlman piblik-prive a
patenarya tankou li nan Massachusetts

Televizyon Aksè Piblik

Fè edikasyon piblik sou fè ak pa resiklaj nan reyinyon kominotè sou televizyon aksè piblik.

Fondasyon Lwa Konsèvasyon

Joined ak Fondasyon an Lwa Konsèvasyon ak lòt gwoup enèji ak anviwònman nan pwosè kont konpayi sèvis piblik delivre
konsèvasyon ak pwogram efikasite.

Operatè Pwogram Rejyonal yo

Patisipe nan rezo Operatè Pwogram Rejyonal yo pou bay pwogram enèji nan kominote nan lwès Massachusetts:

Premye efò sa yo ak lòt tankou yo te ede ale wout la pou Pwogram Kominote Vèt jodi a nan tout eta a ak devlopman komite volontè dirabilite ak anplwaye nan anpil vil.

Northampton Biwo

Louvri biwo nan Northampton pou pi byen sèvi
kat konte lwès Massachusetts.

CET chofaj lwil oliv koperativ

Te lanse CET chofaj lwil oliv koperativ la bay jis pri ak bon jan kalite sèvis ansanm ak enfòmasyon sou efikasite enèji ak
pwogram ak sèvis enèji renouvlab:

CET evantyèlman sispann pwogram sa a an favè lòt
pwodwi ak sèvis enèji renouvlab

1990s - Pwogram efikasite enèji itilite yo te grandi; ankourajman taks solè federal disparèt; restriktirasyon elektrik ki te fèt; resiklaj minisipal ap grandi

Pittsfield Biznis Resiklaj Koperativ
Pwogram ki pa Peye-Efikasite Enèji
Pwogramasyon edikasyon anviwònman an elaji
Materyèl Echanj
Atelye brikoleur
Pwogram Distribisyon Bin Konpòs
Sesyon Chanjman Klima ak Enèji renouvlab
Waste danjere nan kay la
Komèsyal Komèsyal Waste Manje
Radon
Greylock Glen Devlopman

Pittsfield Biznis Resiklaj Koperativ

Lanse Pittsfield Biznis Resiklaj Koperativ la an 1997
kolekte papye biwo nan ti biznis yo:

Efò nou yo ak lòt moun tankou li te ede ankouraje transporteur resiklaj prive
ak sou-sit konpayi dechikete antre nan mache a.

Pwogram ki pa Peye-Efikasite Enèji

Fè pwogram ki pa Peye-efikasite enèji ki bay evalyasyon enèji ak ede ki pa Peye-aplike pou finansman enstale mezi.

Pwogramasyon edikasyon anviwònman an elaji

Elaji pwogram edikasyon anviwònman ki gen ladan videokonferans entèaktif, premye Berkshire Junior Solè Sprint, REAPS pwogram resiklaj lekòl la, ak Latè Stewards apre pwogram lekòl la.

Materyèl Echanj

Etabli Echanj la Materyèl - youn nan premye ki baze sou wèb la
materyèl echanj sit pou biznis:

Sa a te anvan E-Bay, Freecycle, lis Craig a ak tout lòt la
gwo materyèl sou entènèt reutilize platfòm nou genyen jodi a

Atelye brikoleur

Fè atelye sou enèji efikas ekleraj, fè-li-tèt ou
izolasyon fenèt ak lakou konpostaj.

Pwogram Distribisyon Bin Konpòs

Kreye premye pwogram pilòt distribisyon bwat konpòs lakay yo, ki te vann bwat konpòs ki fèt ak plastik resikle kolekte nan Massachusetts:

Pilòt sa a te katalis pou yon pwochen pwogram ekipman nan tout eta a pou minisipalite yo ki toujou kontinye jodi a

Sesyon Chanjman Klima ak Enèji renouvlab

Fè sesyon enfòmasyon sou chanjman klima ak enèji renouvlab.

Waste danjere nan kay la

Collectionganize jou koleksyon kay fatra danjere.

Komèsyal Komèsyal Waste Manje

Kreye premye pwogram pilòt pou konpostaj dechè manje
soti nan makèt ak restoran sou fèm yo.

Radon

Ofri pwogram edikasyon ak rediksyon radon.

Greylock Glen Devlopman

Pwodwi Plan dirab Devlopman pou Town of
Adams ak pwopoze Greylock Glen devlopman.

2000: Kèk ogmante konsyantizasyon piblik sou chanjman klima; MA Global Warming Solutions Act ak Green Communities Act te adopte, MA te vin yon lidè nasyonal nan envestisman nan efikasite ak enèji renouvlab; Mass DEP elaji entèdiksyon dechè / pwogram resiklaj.

Lidè nan Bati Konsyantizasyon Konsomatè
Elaji wòl nan efikasite enèji
EarthShare New England
Elaji Jesyon Waste ak Sèvis Resiklaj
Retabli Sant Amelyorasyon Lakay ou
Sèvis Dekonstriksyon Bilding
AmeriCorps * VISTA
Sèvis pou fèm yo

Lidè nan Bati Konsyantizasyon Konsomatè

CET te vin yon lidè Massachusetts nan bati konsyantizasyon konsomatè, akseptasyon ak demand pou efikasite enèji ak enèji renouvlab:

Te ede adrès baryè bonè nan adopsyon PV nan ONG ak minisipalite ak enstalasyon miltip ak kolabore sou kèk nan premye modèl yo an komen twazyèm-pati

Konvoke Berkshire Enèji renouvlab Kolaborasyon an

Bay atelye enfòmasyon ak fowòm piblik, rekrite ak ankouraje patisipan yo pou chak ane Green Building Open House vwayaj

Kowòdone ak fè Tours enèji van

An patenarya ak Green Energy Consumers Alliance, enskri 1,500 kay nan New England GreenStart elektrisite renouvlab

Vil ede yo touche plis pase $ 500,000 nan matche lajan ak sibvansyon pou aplike pwojè lokal enèji pwòp. Efò sa a te ede tou finanse kèk nan premye pozitif dirab anplwaye nan gouvènman lokal la

Etabli Sèvis Aksyon klima sikwi kavalye: Ki te fèt atelye "Greening Kominote ou" pou kominote nan tout lwès Massachusetts

Ede komite enèji minisipal ak sitwayen ak klima aksyon etabli objektif ak estrateji ak fè kontak. Jodi a anpil kominote gen anplwaye ak / oswa volontè ki travay avèk lòt moun nan gouvènman rejyonal ak leta
fè travay kritik sa a

Ede kominote yo reyalize Green deziyasyon Kominote ki gen ladan
pase kòd la enèji detire

Elaji wòl nan efikasite enèji

Elaji wòl nan fournir efikasite enèji rezidansyèl ak komèsyal:

Fè evalyasyon enèji nan dè milye de kay pou
gaz lokal yo ak konpayi sèvis piblik elektrik

Founisè kontraktè fè aranjman ak lè sele ak asirans kalite ede pwopriyetè aplike mezi ekonomize enèji. Evantyèlman nou menm ak lòt moun yo te kapab ede devlope endistri a ase ke lè poze sele ta ka
founi pa kontraktè izolasyon lokal yo

Fè evalyasyon enèji pou dè santèn de biznis ak minisipalite nan sèvis piblik ak pwogram leta finanse

Lanse ak elaji sèvis bilding pèfòmans segondè yo ak ofri ENERGY STAR pou kay ak pwogram LEED US pou kay vèt Konsèy Building vèt la.

Kreye ak lanse kèk nan efikasite enèji an premye
pwogram pou bilding milti-fanmi yo

EarthShare New England

Se te yon manm fondatè EarthShare New England, yon federasyon nan anviwònman ak òganizasyon konsèvasyon yo

Elaji Jesyon Waste ak Sèvis Resiklaj

Elaji jesyon fatra ak sèvis resiklaj, ki gen ladan
konpostaj ak rediksyon itilizasyon toksik:

Elaji sèvis resiklaj papye nan nò Berkshire County;
te kòmanse ofri dokiman destriksyon / dechiktaj

Ede moun ki abite diminye itilizasyon materyèl toksik nan ak toutotou kay yo ak rezidan edike ak biznis sou efè toksik yo
mèki sou tou de sante moun ak anviwònman an

Devlope ak aplike yon efò pilòt pou ede biznis lwès Massachusetts yo resikle lanp fliyoresan ki gen mèki

Kòmanse ak elaji pwogram rediksyon mèki pou enstalasyon fatra-a-enèji ki gen ladan koleksyon nan enstalasyon medikal

Ede lekòl yo ak biznis yo mete òganik
koleksyon ak pwogram konpostaj

Kreye ak òganize premye plizyè somè anyèl dechè òganik nan Massachusetts pou endistri ak gouvènman an. Travay sa a te ede ale wout la pou yon entèdiksyon evantyèlman dechè manje dechè nan Massachusetts ak lòt eta yo, ak yon objektif nasyonal rediksyon dechè manje

Pibliye kèk nan premye etid yo gaspiye reyabilitasyon manje ak twous zouti, ki gen ladan "Bati yon sistèm ki baze sou mache pou konpòsman nan fèm nan dechè manje Off-fèm," ak "Restoran ak lekòl Konpòs zouti dechè manje"

Devlope Greening sèvis biznis ou ak atelye

Retabli Sant Amelyorasyon Lakay ou

Ouvri Retabli Sant Amelyorasyon Kay
(kounye a promosyon EcoBuilding) nan Springfield an 2001:

Sa a te youn nan magazen yo an premye nan kalite li yo nan peyi a ak te ede chanje atitid ak estil konsènan materyèl bilding reutilize

Sèvis Dekonstriksyon Bilding

Lanse sèvis pilòt dekonstriksyon bilding:

Yon nimewo k ap grandi nan kontraktè kounye a ofri sèvis dekonstriksyon

AmeriCorps * VISTA

Ede lanse AmeriCorps * VISTA Resikle pou pwogram Gold ak
òganize yon total de 25 manm sou plizyè ane.

Sèvis pou fèm yo

Bay enfòmasyon ak sèvis teknik pou fèm diminye depans nan efikasite enèji ak ogmante itilizasyon enèji renouvlab yo:

Kondwi Enèji ak ti pwojè dirab fèm ak finansman ki sòti nan Dirab Agrikilti Rechèch Edikasyon (SARE) sibvansyon

Fèt Tours sou fèm mete aksan sou egzanp sou enèji efikas ekleraj, refrijerasyon, ak ekipman lèt ak enèji renouvlab pou dlo ponpe, irigasyon, ak lòt bezwen elektrik

Fè sesyon enfòmasyon metàn dijesyon ak fasilite etid posibilite pou dijesyon anaerobik yo pwodwi elektrisite nan de fèm zòn nan

Enstale PV solè pou ranfòse refrijerasyon ak irigasyon nan fèm avèk finansman nan men Massachusetts Technology Collaborative ak US Department of Energy

2010-prezan: Ap grandi konsyans sou chanjman klima; objektif enèji eta a monte; gaspiye manje vin tounen yon gwo pwoblèm rejyonal ak nasyonal; monte bisiklèt vin élégance; CET sibi yon ekspansyon nan tout eta a ak rejyonal yo

Promosyon EcoBuilding elaji
Nouvo Kote transfòme
Fòmasyon Syans Building
Pwogram Efikasite Rezidansil Ekspansyon
Weatherization Boot Camp
RecyclingWorks MA lanse
Pwogram Enèji Mass Farm
Pwogram Ekip Vèt
CET EcoFellowship te lanse
Pwogram Komèsyal elaji
Pwogram Rediksyon Mèki
Kominote Solè
Anviwònman Objektif ak Tracking
Lanse solisyon gaspiye Manje
Boston Zewo Waste ak Harvard Manje Waste Ban
Pwogram Aksè Solè
Pwogram Kay an sante
Pwogram solè dlo cho
House pasif ak zewo enèji
Segondè Pwojè Multifamily Pèfòmans

Promosyon EcoBuilding elaji

EcoBuilding promosyon elaji nan yon etablisman pi gwo yo vin magazen an pi gwo nan kalite li yo nan New England.

Nouvo Kote transfòme

Yon rénovation enèji gwo twou san fon nan nouvo kote a transfòme estrikti a 100-ane fin vye granmoun nan yon bilding pèfòmans vèt segondè ak yon salklas piblik la.

Fòmasyon Syans Building

Elaji wòl nan fòmasyon syans bilding ak devlopman kourikoulòm:

Enspektè bilding edike ak pwofesyonèl sou kòd enèji Eta a ak pwogram rezidansyèl bilding vèt yo nan lòd yo ogmante enèji
efikasite nan nouvo konstriksyon

Devlope ak anseye Pathways soti nan klas fòmasyon travay Povrete

Pwodui Kourikoulòm MassGreen pou itilize kolèj nan tout eta a

Pwogram Efikasite Rezidansil Ekspansyon

Ekspansyon nan pwogram efikasite enèji rezidansyèl yo
ofrann ak nivo pwodiksyon an.

Weatherization Boot Camp

Kowopere nan tout eta Weatherization Boot Camp pou elaji kantite ak eksperyans nan antrepriz weatherization kay yo.

RecyclingWorks MA lanse

Pwogram prim-genyen nan tout eta RecyclingWorks lanse ak elaji.

Pwogram Enèji Mass Farm

Pwogram Enèji Mass Statewide agrandi pou ede fèm yo avèk efikasite enèji ak pwojè enèji renouvlab.

Pwogram Ekip Vèt

Pwogram edikasyonèl Rediksyon dechè lekòl Ekip Vèt la te agrandi.

CET EcoFellowship te lanse

CET EcoFellowship te lanse pou ede devlope lidè anviwònman demen yo:

EcoFellows nou yo te ale nan pozisyon pou ogmante responsablite nan CET, Inyon an nan syantis konsène, CERES, NESEA, Smith College,
Boeing, Schneider Electric ak plis ankò

Pwogram Komèsyal elaji

Pwogram efikasite enèji komèsyal ak ti biznis yo agrandi nan tout eta a.

Pwogram Rediksyon Mèki

Kòmanse ak elaji pwogram rediksyon mèki pou endistri a thermostat nan tout Nòdès la ak pi lwen.

Kominote Solè

Devlope plan pou yon pwojè pilòt solè nan kominote a.

Anviwònman Objektif ak Tracking

Kòmanse misyon objektif anviwònman enpak ak swiv ki gen ladan enpak rediksyon kabòn nan adrès chanjman nan klima.

Lanse solisyon gaspiye Manje

Lanse sèvis gaspiye Manje Sèvis ak ekspansyon rejyonal / nasyonal nan efò gaspiye manje.

Boston Zewo Waste ak Harvard Manje Waste Ban

Ko-kreye Boston Zewo Waste Plan ak Harvard Food Law and Policy Clinic Food Waste Ban Toolkit.

Pwogram Aksè Solè

Te lanse pwogram pilòt solè Aksè pou kay revni mwayen.

Pwogram Kay an sante

Lanse pwogram pilòt Healthy Homes pou pasyan opresyon ak COPD.

Pwogram solè dlo cho

Kreye e aplike pwogram pilòt komèsyal solè dlo cho nan tout eta a.

House pasif ak zewo enèji

Te ajoute pasif House ak zewo apwòch enèji
Sèvis bilding pèfòmans segondè.

Segondè Pwojè Multifamily Pèfòmans

Sèvi yon nimewo k ap grandi nan pèfòmans segondè abòdab multifamilyèl pwojè konstriksyon nouvo.

1970: Ogmante konsyantizasyon nan anviwònman an siyifi pa premye Jou Latè, lejislasyon nasyonal anviwònman an (Air pwòp ak zak dlo pwòp, Lwa Enèji Nasyonal) ak etablisman nan EPA; deseni nan kriz lwil oliv ak anbago lwil oliv.

1976 - CET te fonde
Kay Enèji Verifikasyon
Enèji renouvlab
Pwojè SUEDE
Atelye
Enèji Detektif

1976 - CET te fonde

1976 - CET te fonde nan Pittsfield, Massachusetts:

CET se youn nan kèk òganizasyon anviwònman nan kalite li yo nan tout peyi a ki te fonde nan ane 1970 yo e toujou egziste jodi a nan yon fòm ki sanble

Kay Enèji Verifikasyon

Pyonye nan konsèvasyon enèji ki gen ladan desine
ak ofri odit yo enèji premye nan kay:

Travay bonè sa a te ede ale wout la pou jodi a
prim-genyen pwogram nan tout eta Mass Save

Enèji renouvlab

Lidè nan enèji renouvlab ki gen ladan premye solè pasif
lakòz efè tèmik - nan Berkshire Botanical Garden la.

Pwojè SUEDE

Te lanse pwojè SUEDE, yon pwogram demonstrasyon solè ki te fòme moun ki pap travay nan teyori konsèvasyon solè ak enèji ak chapant, ak enstale 31 sistèm solè espas chofaj nan kay ki pa gen anpil revni.

Atelye

Fè atelye enfòmasyon sou konsepsyon enèji efikas pou nouvo konstriksyon, dlo solè cho, enèji van, sèr solè,
solè rénovation lakay ou:

Teknoloji yo ak pwogram yo chanje sou tan, men nou toujou
anseye moun sou yo jodi a

Enèji Detektif

Devlope kourikoulòm Enèji Detektif pou lekòl elemantè yo.

1980: Depans enèji segondè; ogmante enterè nan konsèvasyon; kredi taks solè; deseni nan kriz la fatra.

Pwogram Enèji Ti Biznis
Enèji sikwi kavalye
Berkshire Fòmasyon ak Pwogram Travay
Pwogram finansman enèji
Springfield Resiklaj Materyèl Etablisman
Televizyon Aksè Piblik
Fondasyon Lwa Konsèvasyon
Operatè Pwogram Rejyonal yo
Northampton Biwo
CET chofaj lwil oliv koperativ

Pwogram Enèji Ti Biznis

Pwogram enèji ti biznis yo bay kèk nan premye evalyasyon enèji pou biznis yo idantifye opòtinite pou ogmante efikasite enèji yo.

Enèji sikwi kavalye

Enèji sikwi kavalye bay sibvansyon ekri sèvis minisipalite pou aplike pou finansman enstale mezi konsèvasyon enèji.

Berkshire Fòmasyon ak Pwogram Travay

BTEP - Berkshire Fòmasyon ak Pwogram Travay - fèt
fòmasyon weatherization pou jèn ki pap travay.

Pwogram finansman enèji

Pwogram finansman enèji pou efikasite ak enèji renouvlab:

Solè Bank - administre 0% pwogram prè ki ekri direktè lekòl la epi yo bay zewo enterè finansman pou rezidan yo enstale sistèm solè dlo cho

Pwogram Prè Chalè - te ede administre youn nan premye pwogram finansman yo pou ede rezidan yo enstale amelyorasyon efikasite solè ak enèji

Pandan deseni kap vini yo, pwogram Lajan Prete CHALÈ ak Solè ak lòt tankou yo te ede dè milyon de moun atravè peyi an

Springfield Resiklaj Materyèl Etablisman

Sèvis elaji yo gen ladan jesyon fatra ak resiklaj, ki gen ladan k ap travay ak tout ti bouk yo pase règleman entèn resiklaj obligatwa pou yo ka rantre nan lokal Springfield Materyèl Resiklaj la (MRF):

Springfield MRF la rete sèlman piblik-prive a
patenarya tankou li nan Massachusetts

Televizyon Aksè Piblik

Fè edikasyon piblik sou fè ak pa resiklaj nan reyinyon kominotè sou televizyon aksè piblik.

Fondasyon Lwa Konsèvasyon

Joined ak Fondasyon an Lwa Konsèvasyon ak lòt gwoup enèji ak anviwònman nan pwosè kont konpayi sèvis piblik delivre
konsèvasyon ak pwogram efikasite.

Operatè Pwogram Rejyonal yo

Patisipe nan rezo Operatè Pwogram Rejyonal yo pou bay pwogram enèji nan kominote nan lwès Massachusetts:

Premye efò sa yo ak lòt tankou yo te ede ale wout la pou Pwogram Kominote Vèt jodi a nan tout eta a ak devlopman komite volontè dirabilite ak anplwaye nan anpil vil.

Northampton Biwo

Louvri biwo nan Northampton pou pi byen sèvi
kat konte lwès Massachusetts.

CET chofaj lwil oliv koperativ

Te lanse CET chofaj lwil oliv koperativ la bay jis pri ak bon jan kalite sèvis ansanm ak enfòmasyon sou efikasite enèji ak
pwogram ak sèvis enèji renouvlab:

CET evantyèlman sispann pwogram sa a an favè lòt
pwodwi ak sèvis enèji renouvlab

1990: Pwogram efikasite enèji itilite yo te grandi; ankourajman taks solè federal disparèt; restriktirasyon elektrik ki te fèt; resiklaj minisipal ap grandi.

Pittsfield Biznis Resiklaj Koperativ
Pwogram ki pa Peye-Efikasite Enèji
Pwogramasyon edikasyon anviwònman an elaji
Materyèl Echanj
Atelye brikoleur
Pwogram Distribisyon Bin Konpòs
Sesyon Chanjman Klima ak Enèji renouvlab
Waste danjere nan kay la
Komèsyal Komèsyal Waste Manje
Radon
Greylock Glen Devlopman

Pittsfield Biznis Resiklaj Koperativ

Lanse Pittsfield Biznis Resiklaj Koperativ la an 1997
kolekte papye biwo nan ti biznis yo:

Efò nou yo ak lòt moun tankou li te ede ankouraje transporteur resiklaj prive
ak sou-sit konpayi dechikete antre nan mache a.

Pwogram ki pa Peye-Efikasite Enèji

Fè pwogram ki pa Peye-efikasite enèji ki bay evalyasyon enèji ak ede ki pa Peye-aplike pou finansman enstale mezi.

Pwogramasyon edikasyon anviwònman an elaji

Elaji pwogram edikasyon anviwònman ki gen ladan videokonferans entèaktif, premye Berkshire Junior Solè Sprint, REAPS pwogram resiklaj lekòl la, ak Latè Stewards apre pwogram lekòl la.

Materyèl Echanj

Etabli Echanj la Materyèl - youn nan premye ki baze sou wèb la
materyèl echanj sit pou biznis:

Sa a te anvan E-Bay, Freecycle, lis Craig a ak tout lòt la
gwo materyèl sou entènèt reutilize platfòm nou genyen jodi a

Atelye brikoleur

Fè atelye sou enèji efikas ekleraj, fè-li-tèt ou
izolasyon fenèt ak lakou konpostaj.

Pwogram Distribisyon Bin Konpòs

Kreye premye pwogram pilòt distribisyon bwat konpòs lakay yo, ki te vann bwat konpòs ki fèt ak plastik resikle kolekte nan Massachusetts:

Pilòt sa a te katalis pou yon pwochen pwogram ekipman nan tout eta a pou minisipalite yo ki toujou kontinye jodi a

Sesyon Chanjman Klima ak Enèji renouvlab

Fè sesyon enfòmasyon sou chanjman klima ak enèji renouvlab.

Waste danjere nan kay la

Collectionganize jou koleksyon kay fatra danjere.

Komèsyal Komèsyal Waste Manje

Kreye premye pwogram pilòt pou konpostaj dechè manje
soti nan makèt ak restoran sou fèm yo.

Radon

Ofri pwogram edikasyon ak rediksyon radon.

Greylock Glen Devlopman

Pwodwi Plan dirab Devlopman pou Town of
Adams ak pwopoze Greylock Glen devlopman.

2000: Kèk ogmante konsyantizasyon piblik sou chanjman klima; MA Global Warming Solutions Act ak Green Communities Act te adopte, MA te vin yon lidè nasyonal nan envestisman nan efikasite ak enèji renouvlab; Mass DEP elaji entèdiksyon dechè / pwogram resiklaj.

Lidè nan Bati Konsyantizasyon Konsomatè
Elaji wòl nan efikasite enèji
EarthShare New England
Elaji Jesyon Waste ak Sèvis Resiklaj
Retabli Sant Amelyorasyon Lakay ou
Sèvis Dekonstriksyon Bilding
AmeriCorps * VISTA
Sèvis pou fèm yo

Lidè nan Bati Konsyantizasyon Konsomatè

CET te vin yon lidè Massachusetts nan bati konsyantizasyon konsomatè, akseptasyon ak demand pou efikasite enèji ak enèji renouvlab:

Te ede adrès baryè bonè nan adopsyon PV nan ONG ak minisipalite ak enstalasyon miltip ak kolabore sou kèk nan premye modèl yo an komen twazyèm-pati

Konvoke Berkshire Enèji renouvlab Kolaborasyon an

Bay atelye enfòmasyon ak fowòm piblik, rekrite ak ankouraje patisipan yo pou chak ane Green Building Open House vwayaj

Kowòdone ak fè Tours enèji van

An patenarya ak Green Energy Consumers Alliance, enskri 1,500 kay nan New England GreenStart elektrisite renouvlab

Vil ede yo touche plis pase $ 500,000 nan matche lajan ak sibvansyon pou aplike pwojè lokal enèji pwòp. Efò sa a te ede tou finanse kèk nan premye pozitif dirab anplwaye nan gouvènman lokal la

Etabli Sèvis Aksyon klima sikwi kavalye: Ki te fèt atelye "Greening Kominote ou" pou kominote nan tout lwès Massachusetts

Ede komite enèji minisipal ak sitwayen ak klima aksyon etabli objektif ak estrateji ak fè kontak. Jodi a anpil kominote gen anplwaye ak / oswa volontè ki travay avèk lòt moun nan gouvènman rejyonal ak leta
fè travay kritik sa a

Ede kominote yo reyalize Green deziyasyon Kominote ki gen ladan
pase kòd la enèji detire

Elaji wòl nan efikasite enèji

Elaji wòl nan fournir efikasite enèji rezidansyèl ak komèsyal:

Fè evalyasyon enèji nan dè milye de kay pou
gaz lokal yo ak konpayi sèvis piblik elektrik

Founisè kontraktè fè aranjman ak lè sele ak asirans kalite ede pwopriyetè aplike mezi ekonomize enèji. Evantyèlman nou menm ak lòt moun yo te kapab ede devlope endistri a ase ke lè poze sele ta ka
founi pa kontraktè izolasyon lokal yo

Fè evalyasyon enèji pou dè santèn de biznis ak minisipalite nan sèvis piblik ak pwogram leta finanse

Lanse ak elaji sèvis bilding pèfòmans segondè yo ak ofri ENERGY STAR pou kay ak pwogram LEED US pou kay vèt Konsèy Building vèt la.

Kreye ak lanse kèk nan efikasite enèji an premye
pwogram pou bilding milti-fanmi yo

EarthShare New England

Se te yon manm fondatè EarthShare New England, yon federasyon nan anviwònman ak òganizasyon konsèvasyon yo

Elaji Jesyon Waste ak Sèvis Resiklaj

Elaji jesyon fatra ak sèvis resiklaj, ki gen ladan
konpostaj ak rediksyon itilizasyon toksik:

Elaji sèvis resiklaj papye nan nò Berkshire County;
te kòmanse ofri dokiman destriksyon / dechiktaj

Ede moun ki abite diminye itilizasyon materyèl toksik nan ak toutotou kay yo ak rezidan edike ak biznis sou efè toksik yo
mèki sou tou de sante moun ak anviwònman an

Devlope ak aplike yon efò pilòt pou ede biznis lwès Massachusetts yo resikle lanp fliyoresan ki gen mèki

Kòmanse ak elaji pwogram rediksyon mèki pou enstalasyon fatra-a-enèji ki gen ladan koleksyon nan enstalasyon medikal

Ede lekòl yo ak biznis yo mete òganik
koleksyon ak pwogram konpostaj

Kreye ak òganize premye plizyè somè anyèl dechè òganik nan Massachusetts pou endistri ak gouvènman an. Travay sa a te ede ale wout la pou yon entèdiksyon evantyèlman dechè manje dechè nan Massachusetts ak lòt eta yo, ak yon objektif nasyonal rediksyon dechè manje

Pibliye kèk nan premye etid yo gaspiye reyabilitasyon manje ak twous zouti, ki gen ladan "Bati yon sistèm ki baze sou mache pou konpòsman nan fèm nan dechè manje Off-fèm," ak "Restoran ak lekòl Konpòs zouti dechè manje"

Devlope Greening sèvis biznis ou ak atelye

Retabli Sant Amelyorasyon Lakay ou

Ouvri Retabli Sant Amelyorasyon Kay
(kounye a promosyon EcoBuilding) nan Springfield an 2001:

Sa a te youn nan magazen yo an premye nan kalite li yo nan peyi a ak te ede chanje atitid ak estil konsènan materyèl bilding reutilize

Sèvis Dekonstriksyon Bilding

Lanse sèvis pilòt dekonstriksyon bilding:

Yon nimewo k ap grandi nan kontraktè kounye a ofri sèvis dekonstriksyon

AmeriCorps * VISTA

Ede lanse AmeriCorps * VISTA Resikle pou pwogram Gold ak
òganize yon total de 25 manm sou plizyè ane.

Sèvis pou fèm yo

Bay enfòmasyon ak sèvis teknik pou fèm diminye depans nan efikasite enèji ak ogmante itilizasyon enèji renouvlab yo:

Kondwi Enèji ak ti pwojè dirab fèm ak finansman ki sòti nan Dirab Agrikilti Rechèch Edikasyon (SARE) sibvansyon

Fèt Tours sou fèm mete aksan sou egzanp sou enèji efikas ekleraj, refrijerasyon, ak ekipman lèt ak enèji renouvlab pou dlo ponpe, irigasyon, ak lòt bezwen elektrik

Fè sesyon enfòmasyon metàn dijesyon ak fasilite etid posibilite pou dijesyon anaerobik yo pwodwi elektrisite nan de fèm zòn nan

Enstale PV solè pou ranfòse refrijerasyon ak irigasyon nan fèm avèk finansman nan men Massachusetts Technology Collaborative ak US Department of Energy

2010-prezan: Ap grandi konsyans sou chanjman klima; objektif enèji eta a monte; gaspiye manje vin tounen yon gwo pwoblèm rejyonal ak nasyonal; monte bisiklèt vin élégance; CET sibi yon ekspansyon nan tout eta a ak rejyonal yo.

Promosyon EcoBuilding elaji
Nouvo Kote transfòme
Fòmasyon Syans Building
Pwogram Efikasite Rezidansil Ekspansyon
Weatherization Boot Camp
RecyclingWorks MA lanse
Pwogram Enèji Mass Farm
Pwogram Ekip Vèt
CET EcoFellowship te lanse
Pwogram Komèsyal elaji
Pwogram Rediksyon Mèki
Kominote Solè
Anviwònman Objektif ak Tracking
Lanse solisyon gaspiye Manje
Boston Zewo Waste ak Harvard Manje Waste Ban
Pwogram Aksè Solè
Pwogram Kay an sante
Pwogram solè dlo cho
House pasif ak zewo enèji
Segondè Pwojè Multifamily Pèfòmans

Promosyon EcoBuilding elaji

EcoBuilding promosyon elaji nan yon etablisman pi gwo yo vin magazen an pi gwo nan kalite li yo nan New England.

Nouvo Kote transfòme

Yon rénovation enèji gwo twou san fon nan nouvo kote a transfòme estrikti a 100-ane fin vye granmoun nan yon bilding pèfòmans vèt segondè ak yon salklas piblik la.

Fòmasyon Syans Building

Elaji wòl nan fòmasyon syans bilding ak devlopman kourikoulòm:

Enspektè bilding edike ak pwofesyonèl sou kòd enèji Eta a ak pwogram rezidansyèl bilding vèt yo nan lòd yo ogmante enèji
efikasite nan nouvo konstriksyon

Devlope ak anseye Pathways soti nan klas fòmasyon travay Povrete

Pwodui Kourikoulòm MassGreen pou itilize kolèj nan tout eta a

Pwogram Efikasite Rezidansil Ekspansyon

Ekspansyon nan pwogram efikasite enèji rezidansyèl yo
ofrann ak nivo pwodiksyon an.

Weatherization Boot Camp

Kowopere nan tout eta Weatherization Boot Camp pou elaji kantite ak eksperyans nan antrepriz weatherization kay yo.

RecyclingWorks MA lanse

Pwogram prim-genyen nan tout eta RecyclingWorks lanse ak elaji.

Pwogram Enèji Mass Farm

Pwogram Enèji Mass Statewide agrandi pou ede fèm yo avèk efikasite enèji ak pwojè enèji renouvlab.

Pwogram Ekip Vèt

Pwogram edikasyonèl Rediksyon dechè lekòl Ekip Vèt la te agrandi.

CET EcoFellowship te lanse

CET EcoFellowship te lanse pou ede devlope lidè anviwònman demen yo:

EcoFellows nou yo te ale nan pozisyon pou ogmante responsablite nan CET, Inyon an nan syantis konsène, CERES, NESEA, Smith College,
Boeing, Schneider Electric ak plis ankò

Pwogram Komèsyal elaji

Pwogram efikasite enèji komèsyal ak ti biznis yo agrandi nan tout eta a.

Pwogram Rediksyon Mèki

Kòmanse ak elaji pwogram rediksyon mèki pou endistri a thermostat nan tout Nòdès la ak pi lwen.

Kominote Solè

Devlope plan pou yon pwojè pilòt solè nan kominote a.

Anviwònman Objektif ak Tracking

Kòmanse misyon objektif anviwònman enpak ak swiv ki gen ladan enpak rediksyon kabòn nan adrès chanjman nan klima.

Lanse solisyon gaspiye Manje

Lanse sèvis gaspiye Manje Sèvis ak ekspansyon rejyonal / nasyonal nan efò gaspiye manje.

Boston Zewo Waste ak Harvard Manje Waste Ban

Ko-kreye Boston Zewo Waste Plan ak Harvard Food Law and Policy Clinic Food Waste Ban Toolkit.

Pwogram Aksè Solè

Te lanse pwogram pilòt solè Aksè pou kay revni mwayen.

Pwogram Kay an sante

Lanse pwogram pilòt Healthy Homes pou pasyan opresyon ak COPD.

Pwogram solè dlo cho

Kreye e aplike pwogram pilòt komèsyal solè dlo cho nan tout eta a.

House pasif ak zewo enèji

Te ajoute pasif House ak zewo apwòch enèji
Sèvis bilding pèfòmans segondè.

Segondè Pwojè Multifamily Pèfòmans

Sèvi yon nimewo k ap grandi nan pèfòmans segondè abòdab multifamilyèl pwojè konstriksyon nouvo.

Lidèchip

Konsèy Administrasyon

... se yon pwofesyonèl retrete ki gen twa deseni eksperyans nan maketing, lavant, ak devlopman pwodwi gen ladan yo te Direktè Maketing nan Fazzi Associates, Vis Prezidan Maketing nan Monson Savings Bank, Prezidan pwòp konsiltasyon kabinè avoka li, MarCom Capital, ak Dezyèm Vis Prezidan pou Devlopman Mache nan lavi lakay Phoenix. Anplis wòl li nan Komisyon Konsèy CET a, aktivite angajman kominote li yo enkli sèvi nan komite planifikasyon estratejik ki pi resan pou Chanm Komès Greater Northampton e kòm yon manm konsèy pou Chanm lan, Chanm Rejyonal Konte Hampshire, Konte Rejyonal Hampshire. Council, ak United Way nan konte Hampshire.

... se yon konsiltan endepandan ak edikatè anviwònman, ki espesyalize nan jaden efikasite enèji, enèji renouvlab, ak konsèvasyon resous. Li dènyèman te pran retrèt li nan CET, kote li te travay pou plis pase twa deseni sou pwogram inovatè ki konsantre sou solisyon lokal yo nan pwoblèm enèji ki benefisye ekonomi an, anviwònman natirèl, ak kalite lavi pou manm kominote a. Li te kòmanse karyè li nan Divizyon Enèji ak Devlopman Alaska nan fen ane 1970 yo e li te kontinye travay pou òganizasyon leta ak rejyonal ki pa pou pwofi nan Eta Washington, New Mexico, ak Massachusetts. Nancy te resevwa yon BA nan Hampshire College ak yon Masters nan Edikasyon ak yon konsantrasyon nan syans edikasyon nan Inivèsite Washington. Nancy sèvi nan Komisyon Konsèy la nan Direksyon nan Federasyon Enèji, Inc epi li se yon manm Komisyon Konsèy emerit nan Williamstown Riral Fondasyon Tè yo.

... se yon manm kominote a ak ansyen Direktè a nan Sèvis rechèch pou United Pèsonèl, kote li konsantre sou devlopman biznis ak sèvis rechèch pou kominote a san bi likratif nan lwès Massachusetts ak Connecticut, ak rechèch egzekitif pou divizyon pwofesyonèl yo. Jennifer pote prèske 10 ane eksperyans nan tèren an dirab, li te gen te sèvi pi resamman kòm Direktè Egzekitif nan Northeast Sustainable Energy Association (NESEA). Anvan li te rantre nan NESEA, Jennifer te sèvi kòm Vis Prezidan Afè regilasyon pou Cox Kominikasyon e kòm yon manm fakilte adjwen pou Sant Devlopman Egzekitif nan Inivèsite Bryant. Jennifer gen yon JD nan Inivèsite Kalifòni, Berkeley, yon MA nan Jesyon izganizasyonèl ak Devlopman nan Fielding University, ak yon BA nan Jounalis nan Inivèsite Wisconsin. Li sèvi nan Komisyon Konsèy la nan Direktè pou Camp Howe ak Deerfield, MA lokal Kiltirèl Konsèy la, e li se yon ansyen manm konsèy nan Big Sè nan Rhode Island. Li abite ak fanmi li nan yon kay ranch gwo twou san fon-rénovation nan South Deerfield, MA.

... se yon manm kominote a ak ansyen Vis Prezidan Senior pou Planifikasyon Sistèm ak Devlopman Pwogram nan Berkshire Health Systems. Li te sèvi tou kòm Ofisye Chèf Operasyon li yo soti nan 1995 - 2001. Patisipasyon kominote li gen ladan sèvi kòm Prezidan nan Komisyon Konsèy la Berkshire Teyat Gwoup la nan administratè, osi byen ke yo te yon manm nan Berkshire Priyorite ak Pittsfield Pwomès, ak ki pa Peye-Biznis Rezo Direksyon Biznis Komite. Madam Blodgett te resevwa MBA li nan Inivèsite Chicago.

... se yon Administratè Senior nan Irene E. ak George A. Davis Fondasyon ak ansyen Prezidan ak Ofisye Chèf Operasyon nan Ameriken Saw & Mfg .. Konpayi nan East Longmeadow, MA. Pi lwen pase sèvis li nan Fondasyon Davis la, Steve Davis gen yon lavi sivik solid epi li sèvi sou Fondasyon Kominotè nan Western Massachusetts, se yon sendik nan kolèj entènasyonal Ameriken, yon sendik nan Springfield Symphony e li se yon ansyen Direktè nan Western Massachusetts Devlopman Ekonomik la. Konsèy.

…se yon manm kominote ki aktif nan kominote lokal la epi ki rete nan Pittsfield. Kounye a li ap sèvi nan konsèy Berkshire Health Systems ak Berkshire Theatre Group epi li se yon Komisyonè pou Komisyon Nasyonal Etazini pou UNESCO. Li te resevwa BA li nan UMass Amherst epi li se madanm ansyen Majistra Pittsfield Evan Dobelle.

... se yon manm kominote ki pi resamman te sèvi kòm Vis Prezidan Administrasyon ak Sèvis Travay pou Berkshire County Arc. BCArc sèvi 700 moun & fanmi ki gen andikap nan tou de konte Berkshire & Hampden. Li se yon manm nan Consortium Travay la, yon inisyativ nan tout eta a nan Massachusetts Partnership pou tranzisyon nan travay (MPTE), ki gen objektif se ogmante travay la nan moun ki gen andikap nan tout eta a. Li te yon PSIA adaptè ski enstriktè pou Stride adaptab espò nan Jiminy Peak pou 17 ane.

…te kòmanse karyè li nan domèn enèji an 2013 kòm yon EcoFellow CET Energy Efficiency. Dènyèman, li se yon Manadjè Pwojè nan Icetec Energy Services, yon founisè solisyon teknoloji ki voye plis pase 200 MW jenerasyon distribiye nan mache enèji Nòdès ak Mid-Atlantik. Li kontinye tou nan wòl li kòm Direktè Operasyon nan Next Grid Markets, yon dirijan MA ki baze sou altènatif ak agrégateur sètifika enèji renouvlab, ki li te patisipe nan depi fòmasyon konpayi an nan 2017. Nan wòl anvan li nan yon konpayi konsiltasyon jeni anviwònman. , li te travay ak kliyan minisipal ak enstitisyonèl sou analiz enèji ak bòdwo, planifikasyon mèt enèji ak rezistans klima.

Heather aktif nan kominote lokal li a, li sèvi kòm Prezidan Soukomite Enèji nan Komisyon Dirab vil li a. Pandan tout wòl li yo, li se yon enterè nan dirabilite ak eksplore fason konpayi yo ak enstitisyon yo ka diminye enpak chanjman klima yo. Li te resevwa yon Bachelor nan Syans nan Biyoloji, ak yon konsantrasyon Ekoloji, nan UMass Lowell nan 2013.

... gen plis pase 25 ane nan pozisyon teknik ak lidèchip sitou nan endistri papye trè espesyalize yo. Steve te avèk Crane & Co, Inc pou plis pase 20 ane, pi resamman kòm Vis Prezidan an chaj nan fabrikasyon, jeni ak sèvis anviwònman an. Kounye a li ap devlope yon ansyen faktori faktori Crane & Co Inc nan Dalton, Mass., Avèk entansyon pou kreye yon mache pou pwodwi lokal atizan ak biznis dirab. Steve kounye a kenbe pozisyon tablo nan Housatonic Valley Zòn Eritaj Nasyonal la, Mount Greylock Ski Club la ak Massachusetts Deyò Eritaj Fondasyon an.

... se mèt Boston Bay Consulting. Desen sou plis pase 25 ane eksperyans nan, li ofri sèvis relasyon gouvènman an, biznis ak devlopman pwojè, ak asistans jesyon bay moun k ap travay nan agrikilti, lapèch, ak sistèm manje. Li te sèvi tou kòm Direktè Eta Devlopman Riral USDA pou Connecticut, Massachusetts ak Rhode Island ak Direktè Egzekitif Komite Maketing Cranberry USA. Mesye Soares te kòmanse karyè li nan Depatman Resous Agrikòl nan Massachusetts kote li te okipe yon varyete pozisyon lidèchip ki gen ladan premye Direktè Pwogram Akwakilti Commonwealth la ak abouti ak yon randevou gouvènè kòm Komisyonè nan Depatman an 2009. Yon veteran lame ameriken, Mesye Soares te resevwa yon majò doub nan Biyoloji ak Marin Biyoloji soti nan UMass Dartmouth epi li te konplete travay kou nan akwakilti ak lapèch nan University of Rhode Island.

Ou enterese rantre nan konsèy nou an? Klike la a pou aprann plis ... 

Alan ak Laura Prim

Te lanse nan 2015, Alan Silverstein ak Laura Dubester prim lan pou lidèchip anviwònman kominotè bay pa Sant pou Ekolojik Teknoloji nan yon sitwayen lokal ki ap travay nan kominote l 'oswa li benefisye anviwònman lokal la - ak yon konsantre sou diminye enpak yo danjere moun ka gen sou anviwònman an - ak etap sa yo pozitif moun ka pran nan kay la, travay ak nan kominote yo ki ede pwoteje anviwònman an, amelyore sante piblik ak bati kominote a.

Prim lan onore Alan ak Laura, ki moun ki ko-dirije Sant lan pou ekolojik pou 30 ane. Yo pran retrèt yo nan pozisyon Ko-Direktè yo nan 2010.

Alan ak Laura te pyonye nan mouvman anviwònman an. Soti nan 1977 rive 2010 yo te travay san pran souf pou kreye ak aplike anpil siksè ak inovatif inisyativ nan kominote ki baze sou anviwònman an ak enspire lòt moun fè menm bagay la. Li plis sou istwa CET a ak reyalizasyon.

Prim lan onore reyalizasyon Alan ak Laura nan CET, epi pote rekonesans bay moun ki demontre lidèchip nan kominote ak anviwònman atravè vizyon yo, pèsistans, kolaborasyon, edikasyon kominotè ak akonplisman yo.

1

Benefisyè Prim yo

Evènman k ap vini

Pa gen okenn evènman kap vini nan moman sa a.

Subscribe to lis postal nou an

Enskri pou bilten nou an pou nouvèl, dènye nouvèl, ak aksyon ou ka pran jodi a!

* endike obligatwa
Vi prive ou enpòtan pou nou - nou pa pral lage, vann, oswa komès enfòmasyon kontak ou.