Penner se prezidan Williamstown COOL (CO2 Bese) Komite e li te aktivman angaje kòm yon manm depi 2005. Sou Komite a, Penner patenarya ak Lekòl Elemantè Williamstown, Mount Greylock Rejyonal Lekòl Segondè, ak Sant pou ekolojik teknoloji fè kontak ak edikasyon pou elèv yo ak fanmi yo sou efikasite enèji ak enèji renouvlab. Anba direksyon li, plizyè santèn elèv te patisipe nan jou enèji nan lekòl yo epi yo te fè yon toune tou pre fasilite enèji pwòp tankou turbine van Jiminy Peak. Travay kole kole ak Williams kolèj ak lòt patnè kominotè, Wendy te pote anpil evènman edikasyon ak kontak nan Williamstown, ki gen ladan yon diskisyon sou chanjman klima pa Bill McKibben ak plizyè fwa enèji Latè Jou.

Anba lidèchip Penner a, Komite COOL la te travay kole kole ak Williamstown pou reyalize deziyasyon kòm yon kominote vèt ak kowòdone yon pwogram siksè Williamstown Solarize MA nan 2013 pandan ki prèske 80 kay enstale PV solè. Bati sou siksè Penner dènyèman te kowòdone soumèt yon aplikasyon pou Williamstown fè Solarize Plus - yon kanpay solè milti-danjere pou ogmante dramatikman kantite enstalasyon enèji pwòp nan kominote nou an.

Li plis sou Lòt reyalizasyon Wendy a anpil.