Dobitnik nagrade Alan i Laura

Dobitnik nagrade za 2018. godinu: Zeleni tim Berkshire Community College

By |2019-04-09T10:22:28-04:00Travnja 8th, 2019|Dobitnik nagrade Alan i Laura|

Zeleni tim koledža Berkshire Community koordinira napore na smanjenju emisije ugljika u Koledžu, održava održive prakse, traži sredstva za provođenje inicijativa i koordinira te napore s drugim koledžima. Odbor zelenog tima predlaže napore da pomogne fakultetu da postane ekološki prihvatljiviji, održiviji i privlačniji za stanovnike, posjetitelje i buduće generacije. BCC ima

Idi na vrh