Η CET αναζητά νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου! 

Το Κέντρο Οικολογικής Τεχνολογίας (CET) αναζητά νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εθελοντές με τις δεξιότητες, την εξειδίκευση και την όρεξη για να βοηθήσουν στη διαχείριση του αναπτυσσόμενου περιβαλλοντικού μη κερδοσκοπικού μας οργανισμού. Το CET βασίζεται σε ένα μοντέλο άμεσης συνεργασίας με επιχειρήσεις και κατοίκους για τη μείωση των απορριμμάτων, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την ηλεκτροδότηση των κτιρίων. Είμαστε επιτόπιοι δημιουργοί αλλαγών στον αγώνα για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε μαζί μας.  

Έχουμε ανοίξει αρκετές θέσεις και αναζητούμε ιδιαιτέρως κάποιον που θα αναλάβει τη θέση του Ταμία όταν η θητεία του τρέχοντος Ταμία μας λήξει στο τέλος του 2022.  

Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της CET: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CET περιγράφηκε ως εξής από έναν ανεξάρτητο σύμβουλο το 2021:  

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της CET αποτελείται από άτομα που είναι βαθιά παθιασμένα και αφοσιωμένα στην αποστολή του οργανισμού και επί του παρόντος έχει έναν υγιή συνδυασμό βαθιάς θεσμικής γνώσης και νεότερων προοπτικών… Η κουλτούρα του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να περιγραφεί ως σκληρά εργαζόμενη, εξαιρετικά λειτουργική (σχετ. για τις λειτουργίες και τη διακυβέρνηση), περίεργοι, υποστηρικτικοί και φιλόδοξοι. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου στοχεύουν να ενδυναμώσουν τα ανώτερα μέλη του προσωπικού, να αμφισβητήσουν ο ένας τη σκέψη του άλλου μέσω διερευνητικών ερωτήσεων και να καλλιεργήσουν μια φιλόξενη, «εύκολη» ατμόσφαιρα». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CET εκτιμά τις ιδιότητες που περιγράφονται παραπάνω και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύουμε ότι όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της CET πρέπει να είναι: 

 • Αφιερωμένο στην αποστολή του CET. 
 • Στρατηγικοί στοχαστές. 
 • Δεσμευόμαστε στους στόχους, τις πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες της CET για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη (DEI). 
 • Ενθουσιώδης και έτοιμος να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, στην ανάπτυξη του διοικητικού συμβουλίου και σε ειδικά αιτήματα όπως απαιτείται. 
 • Συνεργατικό, ανοιχτόμυαλο και ωραίο να δουλεύεις μαζί του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CET αναγνωρίζει ότι η σημερινή της σύνθεση δεν είναι αντιπροσωπευτική των διαφορετικών κοινοτήτων και της πελατείας που εξυπηρετεί ο οργανισμός, ειδικά όταν πρόκειται για φυλετική και γενεαλογική ποικιλομορφία. Η διόρθωση αυτής της κατάστασης με το να γίνουμε πιο διαφοροποιημένοι τα επόμενα χρόνια, καθώς τα σημερινά μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποχωρούν, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το διοικητικό συμβούλιο.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 • Παροχή δημοσιονομικής επίβλεψης και διαχείρισης κινδύνου για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και βιωσιμότητας της CET. 
 • Συμβολή στη δημιουργία και παροχή καθοδήγησης και επίβλεψης για την αποστολή της CET. 
 • Συμβολή στη δημιουργία και παροχή καθοδήγησης και επίβλεψης του στρατηγικού σχεδίου της CET.  
 • Διεξαγωγή ετήσιας αξιολόγησης απόδοσης του Προέδρου. 
 • Γίνετε πόρος για τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Ομάδα της CET, όπως ζητείται, για εξειδίκευση σε θέματα, επιχειρηματική ανάπτυξη, συγκέντρωση κεφαλαίων, λειτουργίες, δημόσιες σχέσεις, υπεράσπιση ή άλλα. 
 • Λειτουργήστε ως πρεσβευτής καλής θέλησης για την CET. 
 • Συμβάλετε στη συγκέντρωση κεφαλαίων ή/και στην επιχειρηματική ανάπτυξη με κάποια ιδιότητα.  
 • Αναπτύξτε τις συγκεκριμένες βασικές ικανότητες ποικιλομορφίας, δικαιοσύνης και ένταξης που περιγράφονται στο πλαίσιο DEI της CET σε επίπεδο οργανισμού.  
 • Βοηθήστε στην ανάπτυξη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 • Συμφωνείτε με όλες τις άλλες λειτουργίες και προϋποθέσεις που περιγράφονται στους κανονισμούς της CET. 

Τρέχον μακιγιάζ σανίδας: 

Με βάση τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε όλο το Συμβούλιο σχετικά με τις συλλογικές μας δεξιότητες, τους τομείς εξειδίκευσης και τη δημογραφική και κοινοτική εκπροσώπηση, εντοπίσαμε τα ακόλουθα κενά: 

 • Οικονομικές/οικονομικές δεξιότητες και εμπειρία που θα ήταν κατάλληλες για να διαθέτει ο επόμενος Ταμίας μας. 
 • Γνώση και εμπειρία στην περιβαλλοντική δικαιοσύνη. 
 • Μηχανικές, κατασκευαστικές και κατασκευαστικές δεξιότητες.
 • Εργασίες λιανικής (σε σχέση με Ευκαιρίες οικολογικής οικοδόμησης, κατάστημα ανακυκλωμένων οικοδομικών υλικών της CET). 
 • Ποικιλομορφία όσον αφορά τη φυλή και την εθνικότητα, την ηλικία, τη γεωγραφία, την εκπροσώπηση από την LGBTQ+ κοινότητα και τα άτομα με αναπηρίες.  

Αν και δεν απαιτείται να ληφθούν υπόψη, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι υποψήφιοι που μπορούν να καλύψουν ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κενά. 

Αποτελέσματα έρευνας τρέχοντος συμβουλίου ενεργητικού/μακιγιάζ: 

1

Ηλικία

1

Φύλο

1

Φυλή/Εθνοτική Ταυτότητα

1

Σεξουαλικός προσανατολισμός

1

Κράτος διαμονής

Ικανότητες και Τομείς Εξειδίκευσης Τρέχον Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

Διαδικασία πρόσληψης Διοικητικού Συμβουλίου: 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα ξεκινήσουν με περιστασιακές συνομιλίες με τον Πρόεδρο και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του CET για να μάθουν περισσότερα και να εξερευνήσουν την ευκαιρία. IΟι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα περάσουν στη συνέχεια συνέντευξη από την Εκτελεστική Επιτροπή της CET που αποτελείται από τον Πρόεδρο (προσωπικό), τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. 

Ένα τυπικό σύνολο ερωτήσεων θα τεθεί σε όλους τους υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

 • Γιατί ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CET; 
 • Ποιες δεξιότητες, εμπειρία και τομείς εξειδίκευσης θα προσφέρατε στο CET (μη διστάσετε να ανατρέξετε στα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας του διοικητικού συμβουλίου παραπάνω); 
 • Θα μπορούσατε να καλύψετε κάποιο από τα κενά που έχουμε εντοπίσει (αναφέρονται παραπάνω); 
 • Θα μπορούσατε να εκπληρώσετε όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται παραπάνω; 
 • Αυτήν τη στιγμή συναντιόμαστε (εξ αποστάσεως) έξι φορές το χρόνο τα πρωινά της Παρασκευής από τις 8:00 έως τις 9:30, αλλά μπορεί να αποφασίσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των συναντήσεων σε οκτώ ή δέκα. Αυτό το πρόγραμμα θα λειτουργούσε για εσάς; 
 • Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε και τι ερωτήσεις έχετε; 

Με βάση αυτές τις συνεντεύξεις, η Εκτελεστική Επιτροπή θα προτείνει υποψηφίους στο πλήρες Διοικητικό Συμβούλιο που ταιριάζουν άριστα για τις ανάγκες της CET. Το πλήρες Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ψηφίσει για να διορίσει επίσημα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

Όλα τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα λάβουν εις βάθος προσανατολισμό.  

Εάν ενδιαφέρεστε να συζητήσετε την πιθανή υποψηφιότητά σας ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της CET, επικοινωνήστε με την Ashley Muspratt, Πρόεδρο (Ashley.Muspratt@cetonline.org).