Επικεντρώνοντας τις επιχειρήσεις του Ρόουντ Άιλαντ που αντιμετωπίζουν λύσεις για τα σπαταλημένα τρόφιμα

By |2022-04-25T19:20:54-04:00Απρίλιος 25th, 2022|Απόβλητα τροφίμων|

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Άμυνας Φυσικών Πόρων (NRDC), το 40% των τροφίμων στις ΗΠΑ δεν τρώγεται. Αυτή η σπατάλη τροφίμων αποτιμάται σε περίπου 165 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και όταν απορρίπτεται σε χώρο υγειονομικής ταφής, συμβάλλει σημαντικά στα αέρια του θερμοκηπίου. Η εκτροπή των απορριμμάτων τροφίμων από τη διάθεση αποτελεί προτεραιότητα και μπορεί να επιτευχθεί με την πρόληψη της σπατάλης