Loading ...

Darganfyddwch Adnoddau i Wastraffu Llai

Cysylltwch â ni heddiw!
1

Ailgylchu a Chompostio

Darganfyddwch awgrymiadau ac adnoddau defnyddiol ar gyfer ailgylchu a chompostio gartref:

Gwastraff peryglus

Mae gwastraff peryglus yn wastraff sy'n beryglus neu a allai fod yn niweidiol i'n hiechyd neu'r amgylchedd. Gall gwastraff peryglus fod yn hylifau, solidau, nwyon neu slwtsh. Gellir eu taflu cynhyrchion masnachol, fel hylifau glanhau neu blaladdwyr, neu sgil-gynhyrchion prosesau gweithgynhyrchu. Cael gwared ar wastraff peryglus yn iawn.

1

Bargeinion EcoBuilding

yn agor mewn ffenestr newyddBargeinion EcoBuilding yw'r siop deunyddiau adeiladu fwyaf a ddefnyddir yn New England, sy'n cynnig bargeinion anhygoel ar ddeunyddiau sydd wedi'u hailddefnyddio a gwarged! Mae EcoBuilding Bargains yn fenter gan y Ganolfan EcoTechnoleg.

CYSYLLTWCH Â NI am Fargeinion EcoBuilding
Ffoniwch: (413) 788-6900yn agor deialydd ffôn   E-bost:  ecobuildingbargains@cetonline.org