Fforwm Gwastraff Gwaith Ailgylchu

Bydd Fforwm Gwastraff Gwastraff Fall 2021 yn cael ei gynnal bron ddydd Mercher, Tachwedd 10 rhwng 10:00 am-12: 00yp. Yn y fforwm hwn, bydd Adran Diogelu'r Amgylchedd Massachusetts yn darparu diweddariadau ar y diwygiadau arfaethedig i'r gwaharddiadau gwaredu presennol ledled y wlad. Bydd Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn tynnu sylw at newidiadau rhaglenni i WasteWise a'r Her Adfer Bwyd, yn ogystal â'r gwobrau presennol

Ewch i'r Top