Sgwrs Arloesi CET

By |2021-04-23T11:32:53-04:00Ebrill 23rd, 2021|Newid yn yr Hinsawdd, Mis y Ddaear, Gwastraff Bwyd, Ewch yn Wyrdd, Arloesi, Cynaliadwyedd, Webinar|

Bob blwyddyn, mae'r Ganolfan EcoTechnoleg (CET) yn gosod nodau uchelgeisiol i drawsnewid ein ffordd o fyw a gweithio; ac i wella ein cymuned, ein heconomi a'n hamgylchedd. Rydym yn symud y nodwydd trwy ymdrechion peilot arloesol, gan gynnwys prosiectau lleihau carbon lleol, datgarboneiddio, lleihau llwyth brig, dadadeiladu a mwy! Yn 2020, gostyngodd CET allyriadau sy'n hafal i gymryd