Jared ac Ozette mewn lleoliad rhithwir ochr yn ochr ar Zoom.

Profiad EcoFellowship: Ozette Ostrow

By |2021-01-22T17:07:12-05:00Ionawr 22nd, 2021|Profiadau EcoFellow 2020-2021, EcoFellows, Marchnata, Allgymorth|

Pan welais y swydd EcoFellowship, rwy'n credu fy mod i wedi gasped yn glywadwy. Roedd yn edrych fel y cyfle perffaith i droi fy angerdd am yr amgylchedd yn waith ystyrlon. Roedd yn ymddangos ei fod yn fan lansio gwych ar gyfer gyrfa yn y maes amgylcheddol; yn enwedig o ystyried, pan wnes i gais, doedd gen i ddim syniad o hyd beth ydw i

Ewch i'r Top