Dadadeiladu Dadadeiladu

By |2021-04-09T11:22:03-04:00Ebrill 9th, 2021|Ailddefnyddio creadigol, Bargeinion EcoBuilding, Gwyrdd i Fusnes, Gwyrdd i Gartrefi, Deunyddiau Adeiladu wedi'u Ailddefnyddio, Gwyro Gwastraff|

Beth yw dadadeiladu? Amcangyfrifodd yr EPA bod tua 600 miliwn o dunelli o ddeunyddiau adeiladu a dymchwel wedi'u taflu i ffwrdd yn yr UD yn 2018. Daw'r deunyddiau hyn a daflwyd o ddymchwel ac adnewyddu adeiladau ac mae cyfanswm eu pwysau yn fwy na dwbl pwysau'r holl wastraff solet trefol blynyddol arall yn yr UD. Gwych

Cerddoriaeth SpiritHouse: Adnewyddu Cynaliadwy yw Eu Jam

By |2021-02-19T16:33:31-05:00Chwefror 19th, 2021|Ailddefnyddio creadigol, Bargeinion EcoBuilding, Gwyrdd i Fusnes|

Wedi'i leoli yn Northampton, MA yw'r stiwdio recordio unigryw a chreadigol SpiritHouse Music. Mae SpiritHouse Music yn gwmni cynhyrchu cerddoriaeth gyda stiwdio recordio, ac mae wedi bod o gwmpas ers tua 20 mlynedd. Maent yn gweithio gydag artistiaid o bob rhan, a hyd yn oed wedi cael rhai o'u cydweithwyr yn aros yn eu stiwdio - cyn y

Y Tymor Gwyliau hwn: Ailgylchu Doethach, Ddim yn Galed

By |2020-12-14T16:09:22-05:00Rhagfyr 14th, 2020|Ailddefnyddio creadigol, addysg, Gwyrdd i Gartrefi, Ailgylchu, Dim Gwastraff|

Y tymor gwyliau hwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ailgylchu'n ddoethach, nid yn anoddach, ac yn cael gwared ar eitemau yn iawn. Mae Americanwyr yn cynhyrchu tua 25% yn fwy o wastraff nag arfer o Diolchgarwch i'r Flwyddyn Newydd. Weithiau mae hyn oherwydd bod pobl yn rhoi eitemau y maent yn ansicr sut i'w gwaredu yn eu biniau ailgylchu, oherwydd eu bod yn credu y gallant fod

Salon 241: Ychwanegu Arddull at Gwallt a'u Gofod

By |2020-11-18T10:47:07-05:00Tachwedd 18th, 2020|Ailddefnyddio creadigol, Bargeinion EcoBuilding, Deunyddiau Adeiladu wedi'u Ailddefnyddio|

Wedi'i leoli ar stryd ochr dim ond cwpl sy'n blocio i ffwrdd o ganol tref Northampton, mae'r Salon creadigol ac unigryw 241. Dywed y cyd-berchennog, Katie Clifford, eu bod wedi bod ar agor ers 11 mlynedd, a dim ond yn ddiweddar wedi symud i'r gofod hwn a chael y cyfan ailwampio lle. Mae eu gofod newydd yn fywiog a chroesawgar iawn, sydd â modern

Diadell i Fargeinion EcoBuilding: Adeiladu Coop Cyw Iâr [ar gyfer Cheep]!

By |2020-04-25T09:00:37-04:00Ebrill 24th, 2020|Adeiladu, Ailddefnyddio creadigol, Bargeinion EcoBuilding, Deunyddiau Adeiladu wedi'u Ailddefnyddio, Uncategorized|

Rydyn ni i gyd wedi bod yn teimlo ein bod wedi cydweithredu yn ddiweddar. I rai pobl, mae hyn yn golygu treulio'r dydd yn trydar, ond yn ein siop ailddefnyddio, Bargeinion EcoBuilding, mae cwsmeriaid wedi bod yn gweiddi dros ddeunyddiau i adeiladu coops cyw iâr! Mae codi ieir yn ffordd wych o gael wyau ffres, dysgu plant am ble mae ein bwyd yn dod, a chymryd rhan ynddo

Ewch i'r Top