Adeiladu Dyfodol Cynaliadwy

By |2021-03-08T12:24:36-05:00Mawrth 2nd, 2021|pensaernïaeth, Adeiladau, Newid yn yr Hinsawdd, Adeiladu, Effeithlonrwydd Ynni, Peirianneg, Adeiladu Gwyrdd, Gwyrdd i Gartrefi, Sgoriau Ynni Cartref, LEED, Tîm Adeiladu Newydd, Deunyddiau Adeiladu wedi'u Ailddefnyddio, Uncategorized, Webinar|

Mae'r blogbost hwn yn drosolwg o'n digwyddiad rhithwir diweddar Adeiladu Dyfodol Cynaliadwy. Gellir gweld recordiad o'r digwyddiad ar waelod y dudalen hon. Darllen mwy "

Adeiladu Perfformiad Uchel: Codau Ymestyn

By |2020-12-28T12:29:00-05:00Rhagfyr 28th, 2020|pensaernïaeth, Adeiladau, Adeiladu, Effeithlonrwydd Ynni, Arbedion Ynni, Adeiladu Gwyrdd, Gwyrdd i Gartrefi, Sgoriau Ynni Cartref, Uncategorized|

Beth yw cod ymestyn? Mae 40% o'r holl ynni sy'n cael ei ddefnyddio yn yr UD yn cael ei ddefnyddio mewn adeiladau, ac mae llawer o daleithiau wedi gweithredu codau adeiladu effeithlonrwydd ynni i geisio lleihau ôl troed carbon yr amgylchedd adeiledig. Mae Massachusetts wedi bod ar flaen y gad yn y codau adeiladu hyn er 2008 pan basiwyd

Adeiladu'n Well: Yr Her Adeiladu Byw

By |2020-06-01T12:23:47-04:00Mehefin 1st, 2020|pensaernïaeth, Adeiladau, Adeiladu, Effeithlonrwydd Ynni, Adeiladu Gwyrdd, Tîm Adeiladu Newydd, Ynni adnewyddadwy, Cynaliadwyedd, Uncategorized|

Mae Canolfan yr Amgylchedd Hitchcock yn ganolfan addysgol sy'n ceisio datblygu bond dyfnach rhwng bodau dynol a'r byd naturiol. Mae Canolfan Hitchcock yn adeilad byw ardystiedig wedi'i leoli ar gampws Coleg Hampshire yn Amherst, sy'n edrych dros Fryniau Holyoke. Llwyddodd y Ganolfan EcoTechnoleg i helpu Canolfan Hitchcock i fesur

Adeiladu'n Well: Adeiladau Perfformiad Uchel Aml-haenog

By |2020-05-21T07:49:10-04:00Mai 21st, 2020|pensaernïaeth, Adeiladau, Adeiladu, Effeithlonrwydd Ynni, Adeiladu Gwyrdd, Sgoriau Ynni Cartref, Tîm Adeiladu Newydd, Cynaliadwyedd, Uncategorized|

Uchod mae delwedd o The Lumberyard - cyfadeilad tai fforddiadwy yng nghanol Northampton, Massachusetts. Ar yr olwg gyntaf, gall edrych fel unrhyw gyfadeilad fflatiau newydd, ond mae'r adeilad hwn yn adeilad amlffilm hynod effeithlon o ran ynni. Mesurwyd effeithlonrwydd y Lumberyard gan ddefnyddio'r System Sgorio Ynni Cartref (HERS), a

Ewch i'r Top