Loading ...

Poboljšajte performanse zgrade

Kontaktirajte nas već danas!

CET-ov tim visokih performansi pomaže graditeljima da zeleno osmisle integrirajući praktične prakse visokih performansi tokom gradnje, povećavajući energetske performanse kuće.

Naš tim je akreditiran od strane Saveza za izgradnju zgrada kao certificiranje modularnih postrojenja Energy Star.

CET je takođe dobio priznanje od Western Mass American Institute of Architects.

Uštedite energiju na lokaciji
Smanjite otpad na lokaciji