Loading ...

Poboljšajte poslovne performanse

Kontaktirajte nas već danas!

Preduzeća i institucije svugdje imaju koristi od poboljšanja ekoloških performansi i njihovih krajnjih rezultata. Prednosti uključuju pomoć okolini, smanjenje troškova, privlačenje kupaca i motiviranje zaposlenih. Centar za ekotehnologiju radi sa preduzećima, neprofitnim organizacijama, bolnicama, farmama, fakultetima i univerzitetima, školama i drugim organizacijama kako bi poboljšali svoje poslovanje kroz energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i smanjenje otpada. Možemo pomoći u identificiranju najvećih mogućnosti za uštedu troškova, istovremeno poboljšavajući ekološke performanse. Takođe pomažemo organizacijama da osmisle i implementiraju programe za postizanje svojih ciljeva.

Uštedite energiju na poslu
Smanjite otpad na poslu