Подчертаване на бизнеса в Роуд Айлънд, който се справя с решенията за похабена храна

By |2022-04-25T19:20:54-04:00Април 25th, 2022|Хранителни отпадъци|

Според Съвета за защита на природните ресурси (NRDC), 40% от храната в САЩ остава неизядена. Тази пропиляна храна се оценява на приблизително 165 милиарда долара годишно и когато се изхвърля на депо, има значителен принос за парниковите газове. Отклоняването на хранителните отпадъци от обезвреждане е приоритет и може да бъде постигнато чрез предотвратяване на отпадъците